КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

1    Команда Сакурадзима ваш балл - 3.08

2    Команда Адзума ваш балл - 2.86

3    Команда Татэяма ваш балл - 2.7

4    Команда Орисаба ваш балл - 2.65

5    Команда Уратман ваш балл - 2.64

6    Команда Фудзи ваш балл - 2.54

7    Команда Асама ваш балл - 2.54

8    Команда Хангар ваш балл - 2.37

9    Команда Фуэго ваш балл - 2.36

10    Команда Таранаки ваш балл - 2.36

11    Команда Карадаг ваш балл - 1.91