КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

1    Команда Сакурадзима ваш балл - 3

2    Команда Татэяма ваш балл - 2.89

3    Команда Адзума ваш балл - 2.85

4    Команда Орисаба ваш балл - 2.57

5    Команда Фудзи ваш балл - 2.17

6    Команда Асама ваш балл - 1.94

7    Команда Уратман ваш балл - 1.82

8    Команда Таранаки ваш балл - 1.27

9    Команда Карадаг ваш балл - 1.27

10    Команда Фуэго ваш балл - 1.07

11    Команда Хангар ваш балл - 1.06